A)Oblicz pole przekroju osiowego stozka otrzymanego w wyniku obrotu trojkata prostokatnego o przyprostokatnych 6cm i 9cm wokol dluzszej przyprostokatnej
b) przekroj osiowy stozka to trojkat rownoboczny o polur 9√3cm².Oblicz wysokosc , promien podstawy i tworzaca stozka

1

Odpowiedzi

2010-02-25T22:22:56+01:00
Rozwiązanie w załączniku (z rysunkami)
72 4 72