Zad1.
W reakcji Mg z nadmiarem HCl otrzymano (w warunkach normalnych) 44,8 dm³ H₂. Oblicz, ile gramów magnezu wzięło udział w tej reakcji.

Zad2.
Zakładając, że w powietrzu znajduje się 21% tlenu, oblicz, ile dm³ powietrza potrzeba do całkowitego spalenia 2 kg czystego węgla

Zad3.
W wyniku reakcji wodoru z tlenem otrzymano 36 g wody. Oblicz, ile zużyto w tej reakcji: moli, dm³, cząsteczek, gramów wodoru oraz tlenu.

Zad4.
Oblicz, jaką objętość wodoru (warunki normalne) należy zużyć do redukcji tlenku miedzi(II), aby otrzymać 1,28 g czystej miedzi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T09:35:24+01:00
1.
Mg+2HCl=MgCL2+H2

z proporcji:
x(g)Mg-44,8dm3(H2)
24gMg-22,4dm3

x=24*44,8dm3/22,4dm3=48gMg

3.

2H2+O2=2H2O

2mole H2-36gH2O
x(moli)-36g
x=2mole wodoru

1mole O2-36gH2O
x(moli)-36g
x=1mol tlenu

2*6,02*10-23cząsteczekH2-36gH2O
x(cząsteczek)- 36g

x=12,04*10-23cząsteczek wodoru

1*6,02*10-23cząsteczekO2-36gH2O
x(cząsteczek)- 36g

x=6,023*10-23cząsteczek tlenu

2*22.4dm3 H2-36gH2O
x(dm3)-36g

x=44,8dm3wodoru

1*22.4dm3 O2-36gH2O
x(dm3)-36g

x=22,4dm3tlenu

4gH2-36gH2O
x(g)-36g

x=4g wodoru

32gO2-36gH2O
x(g)-36g

x=32g tlenu

4. CuO+H2=Cu+H2O
x(dm3)wodoru-1,28gCu
22,4dm3-64gCu
x=22,4dm3*1,28g/64g

x=0,448dm3 wodoru


2

C+O2=CO2

2000g C- x(dm3)tlenu
12g-22,4dm3

x=3733dm3tlenu

3733dm3-21%
x-100%

x=100*3733/21
x=

2 2 2