Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T20:00:40+01:00
Dane: Szukane:
Cp=15% ms=?
mr=300g


Cp=ms/mr*100% (masa substancji przez masa roztworu razy 100%)

ms=Cp*mr/100% (stężenie % razy masa roztworu przez 100%)

ms=15%*300g/100%
ms=45g

Dane: Szukane:
d=1,2g/cm3 (gram na cm sześcienny) Cm=?
V=?

Cm=n/V (liczba moli przez objętość)

d=mr/V
V=mr/d
V=300g/1,2g/cm3
V=250cm3=0.25dm3
n=ms/M (masa substancji przez masa molowa związku)
n=45g/40g/mol
n=1.125 mola

Cm=1.125mola/0,25dm3
Cm=4.5 mol/dm3

oznaczenia:
Cp - stężenie %
ms- masa substancji
mr - masa roztworu
n - liczba moli
M - masa molowa
3 5 3