Zaplanowano, że na wycieczkę szkolną pojedzie 29 osób i każda z nich zapłaci 105,30zł. Ostatecznie dwie osoby zrezygnowały i koszt wycieczki za te osoby rozłożono na pozostałych uczestników.Oblicz wartośc wyrażenia 29*105,3:27 i ułóż takie pytanie do zadania, by wartośc liczbowa tego wyrażenia była odpowiedzią na nie.

1

Odpowiedzi

2010-02-24T22:04:03+01:00
29*105,3:27=113,1

Oblicz ile złotych będzie musiał zapłacić teraz każdy uczestnik wycieczki po zrezygnowaniu dwóch osób??