Odpowiedzi

2010-02-24T19:43:18+01:00
1
Właściwości:

* jasnożółta (spotykana również bezbarwna) oleista ciecz,
* ciemnieje w powietrzu (utlenianie),
* nie rozpuszcza się w wodzie,
* miesza się z rozpuszczalnikami organicznymi,
* temperatura topnienia 13,5 °C,
* odbarwia wodę bromową i KMnO4, co świadczy o jego nienasyconym charakterze chemicznym,
* reaguje z wodorotlenkami,
* temperatura wrzenia 228 °C (pod ciśnieniem 20 hPa).

w reakcji z wodorem powstanie kwas stearynowy:\
C17H33COOH+ H2=C17H35COOH
z wodą bromową
C17H33COOH+ Br2=C17H33Br2COOH
2
Związki powierzchniowo czynne, związki obniżające napięcie powierzchniowe na granicy faz. Zbudowane są z dwóch elementów o przeciwnym powinowactwie do wody (element hydrofilowy i hydrofobowy). Związki powierzchniowo czynne można podzielić na emulgatory, detergenty związki zwiększające rozpuszczalność substancji trudno rozpuszczalnych.


8 4 8