Średnia arytmetyczna pewnych dwóch liczb jest równa 15. Gdyby jedną z tych liczb zmniejszyć o 2, a drógą zmniejszyć dwukrotnie, to średnia arytmetyczna wynosiła by 10. Znajdż te liczby.
(rozwiązanie z zastosowaniem układu równań)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T22:15:27+01:00
(a+b)/2= 15 /*2
(a-2+0,5b)/2= 10 /*2

a+b= 30
a+0,5b= 22

a=30-b
30-b+0,5b=22 => 0,5b=8 => b=16 i a=14