Uwzględniając zamieszczone poniżej informacje, ustal jaki to związek. Dodatkowo wiesz, że dekarboksylacja to odszczepianie cząsteczki CO2 z cząsteczki kwasu organicznego prowadzące do podstawienia wodoru na miejsce grupy karboksylowej:

-UPW zanurzony w r-rze wodnym tego związku barwi się na kolor czerwony;

- podczas dekarboksylacji oprócz CO2 powstaje wyłącznie H2

a) Napisz wnioski jakie wyciągasz z kolejnych informacji. Zapisz równania reakcji chemicznych.

b) Odpowiedź potwierdzisz rozwiązując zadanie:

Na obojętnienie 0,092 g tego związku użyto 20cm3 0,1-molowego r-ru naOH

c) wiedząc że w 1dm3 r-ru tego związku znajduje się 0,5 mola jonów H+ oraz 2 mole niezdysocjowanych cząsteczek tego związku, oblicz jego stopień dysocjacji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T23:50:32+01:00
Jest to kwas mrówkowy

hcooh-> co2 + h2

b
hcooh + naoh -> hcoona +h2


1mol naoh=40h
0,002=x
x=0,08g

0,08g=0,92
40=x
x=46g
m hcooh=46g/mol
1 4 1