1.Zapisz każdą z podanych liczb,używając przecinka .(Ułamki dziesiętne)
a) 3/10 , 2 7/10 , 81/100 , 5 3/100 , 207/1000 , 5144/10000 , 85/10000 .
b) 11/10 , 58/10 , 401/100 , 829/100 , 1205/100 , 1503/1000 , 42078/10000
2.Zapisz każdą z podanych liczb w postaci ułamka zwykłego lub liczby mieszanej i skróć , jeśli to możliwe .

Proszę na jutroo .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T19:28:47+01:00
1.Zapisz każdą z podanych liczb,używając przecinka .(Ułamki dziesiętne)
a) 3/10 =0,3
2 7/10 = 2,7
81/100= 0,81
5 3/100 = 5,03
207/1000 = 0,207
5144/10000 = 0,5144
85/10000 = 0,0085

b) 11/10 =1,1
58/10 = 5,8
401/100 = 4,01
829/100 = 8,29
1205/100 = 12,05
1503/1000 = 0,1503
42078/10000 = 4,2078

2.Zapisz każdą z podanych liczb w postaci ułamka zwykłego lub liczby mieszanej i skróć , jeśli to możliwe .

brak danych.
74 4 74
ale jedno jest źle przecież 1503/1000 to jest 1,503 bo 3 miejsca po przecinku ;)