1.W wyniku prażenia wapieni otrzymuje się wapni palone (tlenek wapnia) i tlenek węgla (IV).Oblicz masę powstałego tlenku węgla (IV),jeżeli z 1 tony wapienia można otrzymano 560 kg wapna palnego.

2.Oblicz ile gramów siarczku żelaza (II) można otrzymać z 10 g siarki

1

Odpowiedzi

2010-02-25T09:04:25+01:00
1. Tutaj można wykorzystać prawo zachowania masy.

m = 1000kg - 560kg = 440 kg

Odp. Masa powstałego tlenku węgla (IV) wynosi 440 kg.

2.

S + Fe --> FeS

MS = 32 [g/mol]
MFeS = 88 [g/mol]

32g - 88g
10g - x
x = 27,5g

Odp. Z 10g siarki można otrzymać 27,5g siarczku żelaza (II).