1. Z rozkładu pewnej próbki tlenku rtęci (II) otrzymano 20,1 g rtęci i 1,6 g tlenu. Ile rtęci i ile tlenu otrzymano by z rozkładu próbki o masie 65,1 g?

2. Aby obliczyć skład tlenku magnezu spalono 60 g magnezu i otrzymano 100 g MgO. Oblicz stosunek wagowy Mg do O w MgO.

Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu powyższych dwóch zadań!

1

Odpowiedzi

2010-02-24T19:49:32+01:00
1. 20,1 + 1,6 = 21,7/*3
60,3 + 4,8 = 65,1

Odp. Otrzymano by 60,3g rtęci i 4,8g tlenu.

2. mMg/mO
60/40 = 3:2

Odp. Stosunek masowy magnezu do tlenu wynosi 3:2.
3 2 3