Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T19:48:57+01:00
1.
a) Ca - 40 u
O - 16 u
Stosunek wynosi 40:16 -> 5:2
b) N - 14 u
H - 1u x 3 = 3u
Stos. wynosi 14:3
c) Al - 27 x 2 = 54u
S - 32 x 3 = 96 u
Stosunek wynosi 54:96 -> 9:16

2.
a) mCaCl2 = 111 u
%Ca = 40u*100%/111u = 36%
%Cl = 100% - 36% = 64%
b) mSO3 = 80 u
%S = 32u * 100%/80u = 40%
%O = 100% - 40% = 60%
2 5 2
2010-02-24T20:05:32+01:00
Oblicz stosunek masowy pierwiastków w następujących związkach:
a) CaO

Ca-40 u
O-16u
5:2

b) NH3
N-14 u
H- 1u * 3

14:3

c) Al2S3

Al:27u * 2
S: 32 * 3

9:16

Oblicz skład procentowy pierwiastków w następujących związkach:
a) CaCl2
mCaCl2= 40u+35u*2=110u
110u-100 %
40u- Ca%
Ca%= 100%*40u/110u=36,36%
Cl%= 63,64%
b) SO3
mSO3=32u+16*3=80u
100%-80u
S%-32u
S%=32u*100%/80u=40%
O%=60%
1 5 1