Zadań do zrobienia jest 4, jeśli któreś zadanie nie zostanie zrobione zgłaszam odpowiedź jako błędną.
Zad. 1
Wypisz imiona i nazwiska oraz lata życia słynnych kompozytorów okresu Młodej Polski. (wystarczy 4 ale nie mniej)
Zad. 2
Na podstawie wybranych dzieł z twórczości K. Szymanowskiego, M. Karłowicza i I. Paderewskiego opisz sposoby, za pomocą których kompozytorzy ci nawiązywali do narodowych tradycji.
Zad. 3
Napisz, jaką rolę w historii naszego kraju odegrał Ignacy Jan Paderewski.
Zad. 4
Rozwiąż logogryf.
1. Nazwa zakopiańskiej willi, w której mieszkał K. Szymanowski. (4 litery)
2. Młodopolski kompozytor, zginął przysypany lawiną. (9 liter)
3. Jeden z okresów twórczości K. Szymanowskiego. (8 liter)
4. Imię Mickiewicza i Asnyka. (4 litery)
5. Tytuł jednej z oper K. Szymanowskiego. (6 liter)
6. Góralskie miasteczko, w którym zamieszkał K. Szymanowski. (8 liter0
7. Jeden z nauczycieli K. Szymanowskiego. (9 liter)
8. W tytule poematu M. Karłowicza. (4 litery)
9. Jeden z autorów tekstów pieśni M. Karłowicza. (5 liter)
10. Kompozytor, prowadził ożywioną działalność polityczną i społeczną. (10 liter0
11. Słynny balet K. Szymanowskiego. (8 liter)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T09:45:17+01:00
Zad. 1
Ludomir Różycki (1883-1953)
Apolinary Szeluto (1884-1966)
Karol Szymanowski (1882-1937)
Grzegorz Fitelberg (1879-1953)
Mieczysław Karłowicz (1876-1909)
Ignacy Jan Paderewski (1860-1941)
Zad. 2
Młodopolscy kompozytorzy nawiązywali w swojej twórczości do tradycji narodowej komponując dzieła o tematyce ludowej lub przywołując w swoich utworach motywy ludowe. Przykładem może być balet Szymanowskiego "Harnasie". Ostatnim dziełem Szymanowskiego były "Dwa mazurki op.62" na fortepian. Jest on też autorem "Pieśni kurpiowskich", które są aranżacjami prawdziwych pieśni ludowych. Z kolei twórczość Karłowicza prezentuje się głównie w gatunku poematu symfonicznego w których starał się przedstawić charakter polskich krajobrazów. Większość utworów Paderewskiego to kompozycje fortepianowe wśród których znajdziemy inspirowane muzyką ludową polonezy, mazurki i krakowiaki. Paderewski jest również autorem Symfonii "Polonia" oraz Fantazji polskiej na fortepian i orkiestrę.
Zad. 3
Ignacy Jan Paderewski dzielił życie między politykę a muzykę. Z jednej strony był premierem, ministrem spraw zagranicznych. działał w Komitecie Narodowym Polskim (Narodowym Polski tylko Narodowym Polski), działał w Radzie Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Był członkiem Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Chcąc pomóc krajowi działał także na emigracji (Stany Zjednoczone, Szwajcaria, w mniejszym stopniu: Francja, Wielka Brytania). To właśnie po jego przemówieniu w Poznaniu wybuchło Powstanie wielkopolskie (chyba jedyne, które Polacy wygrali). Z drugiej strony był wybitnym pianistą, pedagogiem muzycznym i kompozytorem. Występował w Metropolitan Opera w Nowym Jorku (w tamtych czasach to tak jakby dzisiaj polska reprezentacja piłkarska wyszła z grupy na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej). W tym samym miejscu wystawiono jego operę "Manru" - do dzisiaj jest to jedyna opera polskiego kompozytora wystawiona w Metropolitan Opera. Był wielkim polskim patriotą co pokazał w swojej działalności politycznej i swojej muzyce, która (tak samo jak u Chopina) zawierała motywy ludowe.
Zad. 4
Rozwiąż logogryf.
1. Atma
2. Karłowicz (Mieczysław Karłowicz)
3. Narodowy (jest to okres ostatni w jego twórczości)
4. Adam
5. Hagith
6. Zakopane
7. Noskowski (Zygmunt Noskowski)
8. fale (Powracające fale op. 9)
9. Asnyk
10. Paderewski (Ignacy Jan Paderewski)
11. Harnasie
94 3 94