Odpowiedzi

2010-02-24T19:42:37+01:00
Powstanie koalicji:

1. Atak Niemiec na Polskę
2. Agresja Niemiec. Zajęcie przez Niemców Danii, Norwegii, Belgii, Holandii, Luksemburga i Francji. Bitwa o Anglię
3. 27 września 1940 r. podpisanie tzw. paktu trzech (Włochy, Niemcy, Japonia). Późniejsze dołączenie do paktu Bułgari i Jugosławi
5. 22 czerwca 1941r atak Niemiec na ZSRR
6. Grudzień 1941 r - wypowiedzenie wojny USA przez Japonię, Niemcy i Włochy
7. 12 lipca 1941 - porozumienie USA i ZSRR o wzajemnej pomocy i poparciu.

DOKUMENTY KOALICYJNE:
1. Karta Atlantycka – 14 sierpień 1941. Zawierała zasady organizacji świata powojennego. Podpisana przez Polskę, Norwegię, Luksemburg, Czechosłowację, Holandię, Jugosławię, Belgię, Komitet Wolnej Francji oraz ZSRR. Zakładała brak agresji w stosunkach międzynarodowych i działania rozwijające gospodarkę, pokojową politykę.

2. Deklaracja Narodów zjednoczonych – 1 stycznia 1942. Podpisana do końca wojny przez 51 państw. Zakładała walkę z wrogiem – III Rzeszą. Podpisując deklarację każde państwo zobowiązywało się udzielać swoich zasobów gospodarczych i wojskowych. Zakładał również, pierwszeństwo USA w działaniach wojennych.

3. Konferencja w Waszyngtonie „Arcadia” . Ustalono na niej pierwsza strategie walki z wrogiem ( działania peryferyjne).

4. Konferencja w Casablance w 1943. Podjęcie decyzji o utworzeniu II frontu latem 1944 r.

5. Konferencja w Quebeku sierpień w 1943. Spotkanie Roosevelta z Churchillem. Podejmują decyzję w sprawie miejsca lądowania alianckiego (Francja)

6. 28 listopada – 1 grudnia 1943 – konferencja Teheranie. Pierwsze spotkanie tzw. Wielkiej Trójki: Roosvellta, Churchilla i Stalina. Ustalono datę utworzenia II frontu na maj 1944 wraz z równoczesną wielką ofensywą na froncie wschodnim.

7. 2 –11 luty 1945 – konferencja w Jałcie. Stalin, Roosevelt i Churchill omówili wspólne działania ostatniej fazy wojny z Rzeszą Hitlerowską oraz przystąpienie ZSRR do wojny przeciwko Japonii. Podjęto wstępne dezycje dotyczące świata powojennego: demilitaryzację, sprawę granic, reparację, demokratyzację i podział Niemiec. Oznaczono w ten sposób nieformalnie podział stref wpływów między ZSRR a Wielką Brytanię. Jednocześnie jasny stał się spadek znaczenia dotychczasowych potęg europejskich – Wielkiej Brytanii i Francji na rzecz USA i ZSRR. Oba państwa będą przez kolejne lata dyktować swoje warunki wspólnocie międzynarodowej.

8. 17 VII – 2 VIII 1945 r – konferencja w Poczdamie. W trakcie konferencji Churchilla zastąpił nowy premier WB - Clement Attlee, a Roosevelta nowy prezydent USA - Harry Truman. Uczestnictwo Stalina nie uległo zmianie :D Konferencja miała na celu organizację powojennej Europy i podjęcie decyzji likwidujących negatywne skutki wojny
W sprawie niemieckiej postanowiono:
a) Zasada 4 "D" tj Demilitaryzacja (likwidacja sił zbrojnych), Demokratyzacja, Dekartelizacji (likwidacja wielkich organizacji gospodarczych monopolizujących życie ekonomiczne – wielkich koncernów: IG Farben, Kruppa), Denazyfikacji (likwidacja NSDAP i wszystkich innych organizacji nazistowskich) Niemiec oraz ukarania zbrodniarzy wojennych.
Ustalono również tymczasowe zasady politycznej i ekonomicznej kontroli nad Niemcami, w tym podział Niemiec na cztery strefy okupacyjne. W sprawach polskich ustalono granice na Odrze i Nysie Łużyckiej. Polska zyskała dostęp do Bałtyku, długości 440 km. Związkowi Radzieckiemu przyznano okręg Królewca (dzisiaj Kaliningradu) oraz postanowiono przesiedlić Niemców z Polski, Czechosłowacji i Węgier. Konferencja Poczdamska miała istotne znaczenie dla ustalenia terytorialno – politycznego kształtu Europy po 1945 roku, zwłaszcza dla umocnienia dominacji ZSRR w Europie Środkowej. Jej postanowienia obowiązywały do czasu zjednoczenia Niemiec w 1990 roku.

9. Utworzenie ONZ - podpisana 26 VI 1945 roku, weszła w życie 24 X 1945 r.)Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych, podpisanej w San Francisco.
1 5 1