Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T20:48:12+01:00
1. Kryzys republiki
a) narastanie nieporozumień pomiędzy interesami patrycjuszy i plebejuszy;
b) postulaty arystokracji do prowadzenia dalszych wojen w celu zdobycia nowych terenów, sprzeciw plebejuszów, którzy musieli służyć w wojsku i nie mieli z tego żadnych korzyści.
c) umocnienie się pozycji i autorytetu dowódcy legionu,
d) wybuch wojen domowych w I w p.n.e.
2. Wojna domowa
a) zawarcie porozumienia przez Cezara z Pompejuszem i Krassusem dzięki któremu został konsulem- 60 r. p.n.e
b) podbój Galii i wzrost potęgi Cezara, wojna domowa pomiędzy Cezarem a Pompejuszem- bitwa pod Farsalos 48 r. p.n.e. i ucieczka Pompejusza do Egiptu
c) od 45 r. p.n.e zostaje dyktatorem i rozpoczyna przebudowę państwa
d) został zamordowany przez Brutusa w 44 r. p.n.e
e) nieudana próba przywrócenia republiki, zabójcy Cezara zgładzeni przez jego zwolenników - bitwa pod Akcjum- 31 r. p.n.e
f) jeden władca w Rzymie ( Oktawian August) i włączenie Egiptu do cesarstwa.
1 5 1