Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T19:49:39+01:00
CaCO3 -> CO2 + CaO
obliczamy mase molową CaCO3 MCaCO3= 40+12 +3*16=100g/mol
1 mol CaCO3 - 1 mol CO2
jeśli są to warunki normalne to 1 mol gazu ma objętość 22.4 dm3, jeśli nie trzeba skorzystać z równania Clappeyrona pV=nRT
100 g CaCO3 - 22,4 dm3 CO2
48 g CaCO3 - x dm3 CO2
jak wynika z proporcji x= 48*22,4/100=10,752 dm3