Układ równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi ... Pilnie

Kwadratowy arkusz blachy przecięto tak, by otrzymać ster w kształcie trapezu o polu 40m2. Zbędna część w kształcie trójkąta miała pole 24m2. Oblicz długości podstaw otrzymanego steru.

Proszę o analizę zadania, sprawdzenie warunków zadania i układ równań i jego rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

2010-02-24T19:47:43+01:00