Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T19:51:48+01:00
Jeżeli mi się nie myli, to w niedzielę ewangelia była wg św. Łukasza, a mówiła ona o kuszeniu Jezusa przez szatana.. To bodajże ten fragment :


"1 Jezus odszedł od Jordanu pełen Ducha Świętego i żył Duchem na pustkowiu 2 przez czterdzieści dni. Dopuścił też na siebie próbę ze strony diabła. Niczego nie zjadł przez te dni, tak że po ich dopełnieniu odczuł głód. 3 Diabeł powiedział do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, każ temu kamieniowi, aby stał się chlebem". 4 Jezus odpowiedział mu: "Jest napisane: "Nie samym chlebem żyć będzie człowiek"". 5 brak 6 i powiedział Mu: "Dam Ci wszystkie te włości i ich przepych, bo mnie się poddały i daję je, komu zechcę. 7 Jeśli więc Ty pokłonisz się mi, wszystkie będą Twoje". 8 A Jezus odpowiedział mu na to: "Jest napisane: "Panu, Bogu twojemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu będziesz służył"". 9 Przywiódł Go do Jeruzalem, postawił na szczycie świątyni i rzekł Mu: "Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. 10 Jest przecież napisane: "Swoim aniołom da co do Ciebie nakaz, aby Cię strzegli"; 11 a także: "Na rękach nosić Cię będą, abyś nie uraził swej nogi o kamień"". 12 W odpowiedzi na to rzekł mu Jezus: "Powiedziane jest: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga twojego"". 13 Gdy diabeł skończył to całe kuszenie, na jakiś czas odstąpił od Niego. "
2010-02-24T20:02:27+01:00
Ewangelia według św. Łukasza
Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni,gdzie był kuszony przez diabła.Nic w owe dni nie jadł,a po ich upływie poczuł głód.Rzekł mu wtedy diabeł: "Jeśli jesteś Synem Bożym,powiedz temu kamieniowi,żeby się stał chlebem".Odpowiedział mu Jezus: "Napisane jest:Nie samym chlebem żyje człowiek".