Daję dużo punktów więc proszę o dokładne zrobienie.

1. Do 200g wody o temperaturze 20°C dolano 0,6kg wrzącej wody. Oblicz temperaturę końcową. Pomiń straty ciepła.
2. Ile wody o temperaturze 10°C należy dolać do 5kg wody o temperaturze 80°C, aby temperatura końcowa wynosiła 20°C? Pomiń straty ciepła.
3. O ile stopni ogrzeje się 10kg wody o temperaturze 30°C, jeżeli wrzucisz do niej 1kg ołowiu ogrzanego do temperatury 300°C? Pomiń straty ciepła.

Zgłaszam wszelkie spamy.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-24T20:23:53+01:00
1. m 1 = 200 g = 0, 2 kg
T 1 = 20 C
T2 = 100 C
m2 = 0, 6 kg
Cw 1 = 4190 J / kg * K
Cw 2 = 4190 J / kg * k
T k = ?
Tk = ( m1 * T p ) + ( m2 * T 2 ) / m1 * m2 lub
Tk = Cw 1 * m1 * T1 + Cw 2 * m2 * T2 / Cw 1 * m1 + Cw 2 * m2
Tk = 4 + 60 / 0,8
Tk = 80 C
Tk = 268160 / 3352
Tk = 80 C
2. m2- 5kg m1=?
T1- 10 stopni
T2- 80 stopni
T3=20 stopni
m3- suma wód
m3=m1+m2
Q=m*Cw* T
Q1=m1*cw*T1
Q2=m2*cw*t2
Q1+Q2=Q3

Q1+Q2=m1*cw*T1+m2*Cw*T2= Cw(m1*T1+m2*T2)
Q3= m3* Cw*T3
Q1+Q2=Q3
Cw(m1*T1+m2*T2)=m3* Cw*T3 /Cw
m1*T1+m2*T2=m3*T3
10 m1+ 400 = (m1+5) 20
10 m1=300/10

3.Woda
m1=10kg
t1=30*C
cw=4200J/kg*stC
t2=?
Ołów
m2=1kg
c=128 J/kg*stC
t3=300*C
t2=?
Obliczyć
o ile stopni ogrzeje się woda
Rozwiązanie
Korzystamy z bilansu cieplnego, który mówi, ze ilość ciepła pobranego = ilości ciepła oddanego
ciepło pobiera woda
Q1=m1*cw*∆t1
ołów oddaje ciepło
Q2=m2*c*∆t2
czyli Q1=Q2
∆t1=(t2-t1)
∆t2=(t3-t2)
m1*cw*∆t1=m2*c*∆t2
m1*cw*(t2-t1)=m2*c*(t3-t2)
m1*cw*t2 - m1*cw*t1=m2*ct3 - m2*c*t2
m1*cw*t2 + m2*c*t2 = m2*ct3 + m1*cw*t1
t2(m1*cw*2 + m2*c) = m2*ct3 + m1*cw*t1
t2=(m2*c*t3 + m1*cw*t1):m1*cw + m2*c
t2=(1*128*300 + 10*4200*30):(10*4200 + 1*128)
t2=(38400+1260000):(42000+128)
t2=1298400:42128
t2=30,82 rachunek jednostek [t2]=[(kg*J/kg*stC)*stC):(kg*J/kg*stC]=[*C]
t2=30,82*C
O ile wzrosła temperatura wody
30,82*C - 30*C = 0,82*C
odpowiedż:
temperatura wody wzrosła o 0,82 *C
1 5 1
2010-02-24T22:56:52+01:00
Zadanie 1.
Dane
m1=200g=0,2kg
T1=20C
T2=100C
m2=0,6 kg
Cw1=4190J/kg*K
Cw2=4190J/kg*k
Szukane
T k = ?
Wzór ;
Tk=(m1 * Tp ) + ( m2 * T2 ) / m1 * m2 lub
Tk = Cw1 * m1 * T1 + Cw 2 * m2 * T2 / Cw 1 * m1 + Cw 2 * m2
Rozwiązanie ;
Tk = 4 + 60 / 0,8
Tk = 80 C
Tk = 268160 / 3352
Tk = 80 C
Zadanie 2.
Dane: Szukane:
m2- 5kg m1=?
T1- 10 stopni
T2- 80 stopni
T3=20 stopni
m3- suma wód m3=m1+m2

Q-ciepło
Cw- ciepło właściwe wody
m- masa
T-temperatura
Q=m*Cw* T
Q1=m1*cw*T1
Q2=m2*cw*t2
Q1+Q2=Q3
na poczatku przed połączeniem substancji sumujemy ciepła
Q1+Q2=m1*cw*T1+m2*Cw*T2= Cw(m1*T1+m2*T2)
Q3= m3* Cw*T3
Q1+Q2=Q3
Cw(m1*T1+m2*T2)=m3* Cw*T3 /Cw
m1*T1+m2*T2=m3*T3
10 m1+ 400 = (m1+5) 20
10 m1=300/10
Zadanie 3.
300 + 30 = 330

330 : 2 = 165 stopni

165 - 30 = 135 stopmi
odp. woda ogrzeje sie o 135 stopni C

Liczę na Naj :]
1 5 1