Odpowiedzi

2010-02-24T19:54:17+01:00
Młodość i pochodzenie Tadeusza Kościuszki

Tadeusz Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 roku w Mereczowszczyźnie. Jego ojcem był Ludwik Tadeusz Kościuszko, miecznik brzeski. Siedziba rodu mieściła się w Siechnowiczach, które to protoplasta Konstanty, dworzanin Zygmunta I miał dostać od swego chlebodawcy. Tadeusz Kościuszko uczęszczał do Kolegium Pijarów w Lubieszowie. Naukę rozpoczął wraz z bratem Józefem w 1755 roku. Po latach przerwy w nauce wstąpił do Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej, ważnej oświeceniowej placówki edukacyjnej powstałej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765 roku. Szkoła Rycerska zapewniała wszechstronne wykształcenie humanistyczne oraz techniczne - sam Tadeusz Kościuszko jako miał korzystać z kursów zaawansowanych z inżynierii, przeznaczonych dla wybitnie uzdolnionych studentów. Szkołę Rycerską ukończył w stopniu kapitana. Kariera wojskowa była jego wyborem podyktowanym życiową koniecznością, gdyż nie posiadał majątku, dlatego też nie mógł też poślubić Ludwiki Sosnowskiej, córki hetmana polnego litewskiego, a schedę po ojcu otrzymał starszy brat. Istotne w jego karierze okazało się wsparcie rodu Czartoryskich, którzy umożliwili mu kształcenie.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T20:00:06+01:00
Dnia 24 marca 1794r na krakowskim rynku wybrany na naczelnego wodza generał Tadeusz Kościuszko ogłosił rozpoczęcie walki z rosyjskim najeźdźcą. Jako naczelnik otrzymał on władzę dyktatorską i odtąd kierował działami wojennymi, mianował członków rządu, czyli tzw. Rady Najwyższej Narodowej, oraz wydawał rozporządzenia. Taka wielka władza w jednym ręku stwarzała jednak niebezpieczeństwo nadużyć. Kościuszko złożył więc uroczystą przysięgę.


Chyba o to chodziło?