Błagam o pomoc !! ; ( Praca długa, ale dużo punktów ; )
Aa i proszę o całe rozpisanie przykładów, a nie same wyniki :p
Jak najszybciej ! Proszęę !! ; ) Dam Naj ;)

Przekształć iloczyny na sumy:
a) ⅓(3a-2) c)k(3l+2m)
b) ⅔(1,5+3x) d) -p(r-5s)

Wykonaj działania:
a) 6(x-4)-2
b) 2(x+1)-3(x-1)
c) -3(y-2)+(y+2)
d) 5(x-y-1)-4(x+2)
e) 2(3a+b)-2(a-b)
f) ½(4x-4)-2x
g) x(x-1)-3(x²-x)
h) 5a(a-3)-3a(a-5)
i) 3x(x+⅓y)-2y(½x-½)

2

Odpowiedzi

2010-02-24T19:58:53+01:00
Przekształć iloczyny na sumy:
a) ⅓(3a-2) =a-2/3
c)k(3l+2m)=3kl+2ml
b) ⅔(1,5+3x) =2/3(3/2+3x)=1+2x
d) -p(r-5s)=-pr+5ps

Wykonaj działania:
a) 6(x-4)-2=6x-24-2=6x-26
b) 2(x+1)-3(x-1)=2x+2-3x+3=-x+5
c) -3(y-2)+(y+2)=-3y+6+y+2=-2y+8
d) 5(x-y-1)-4(x+2)=5x-5y-5-4x-8=x-5y-13
e) 2(3a+b)-2(a-b)=6a+2b-2a+2b=4a+4b
f) ½(4x-4)-2x=2x-2-2x=-2
g) x(x-1)-3(x²-x)=x²-x-3x²+3x=-2x²+2x
h) 5a(a-3)-3a(a-5)=5a²-15a-3a²+15a=2a²
i) 3x(x+⅓y)-2y(½x-½)=3x²+xy-xy+y=3x²+y
1 5 1
2010-02-24T20:00:01+01:00
Przekształć iloczyny na sumy:
a) ⅓(3a-2)=a-2/3
b) ⅔(1,5+3x) =1+2x
c)k(3l+2m)-3lk +2km
d) -p(r-5s)=-pr +5ps

Wykonaj działania:
a) 6(x-4)-2=6x-24-2=6x-26
b) 2(x+1)-3(x-1)=2x+2-3x+3=-x+5
c) -3(y-2)+(y+2)=-3y+6+y+2=-2y+8
d) 5(x-y-1)-4(x+2)=5x-5y-5-4x-8=x-5y-13
e) 2(3a+b)-2(a-b)=6a+2b-2a+2b=4a+4b
f) ½(4x-4)-2x=2x-2-2x=-2
g) x(x-1)-3(x²-x)=x²-x-3x²+3x=-2x²+2x
h) 5a(a-3)-3a(a-5)=5a²-15a-3a²+15a=2a²
i) 3x(x+⅓y)-2y(½x-½)=3x²+xy-xy+y=3x²+y
1 5 1