Odpowiedzi

2010-02-24T20:14:45+01:00
1.Może być ziemskie lub grawitacyjne? - przyśpieszenie
2. układ współrzędnych(jedno-,dwu- lub trójwymiarowych) opisujący ruch?- układ odniesienia
3.cecha ciała dążaca do zachowania stanu w którym się to ciało znajduje?? - bezwładność
4.ciało niebieskie krążące wokól macierzystej gwiazdy??- planeta
5. iloraz ciepła dostarczonego ciału przej jego masę i przyrost temperatury?? - ciepło właściwe
6. wektor o początku w punkcie położenia początkowego i końcu w punkce przyłożenia końcowego?- przemieszczenie
7.Długość odcinka toru?- droga
8. Część energii mechanicznej ciała zależna od sprężystego odkształcenia i od jego położenia względem ziemi?- energia potencjalna
9.Ruch polegający na okresowych zmianach położenia układu(lub ciała)? - ruch drgający
10. Największe wychylenie ciała z położenia równowagi?- amplituda
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T20:18:38+01:00
Sprężystość - najistotniejszą cechą dobrego materaca jest ...
krUchość - użytkownik powinien ostrożnie postępować z porcelanowym talerzem ze względu na jego ...
szyBkowar - w nim potrawy gotują się szybciej
Lotne - substancje istniejące w temperaturze wyższej niż 5000 stopni C
parowanIe - przejście substancji ze stanu ciekłego w stan gazowy
teMperatura im wyższa .... tym szybsze parowanie
Azot - wrze w temperaturze -196 stopni C
krzepnięCie - podczas tego zjawiska substancja zmienia swą objętość
obJętość co nie zmieni się po przelaniu cieczy ze szklanki do flakonu ?
gAzem - para wodna jest ...

5 3 5
  • Użytkownik Zadane
2010-02-24T20:18:40+01:00

1. S u b s t a n c j e
2. U b r a n i a
3. B l a t
4. J u r g i e l e w i c z o w a
5. I g ł a
6. M a m a
7. C y t r y n a
8. A k a c j a
9. J o d ł a
10. A n a k o n d a

ODPOWIEDZI:
1. ... zapachowe dodane do, np. perfum
2. noszą je na co dzień ludzie
3. ... kuchenny
4. Irena... autorka, napisała "Szatana z siódmej klasy"
5. w parze z nitką
6. w parze z tatą
7. kwaśna roślina dodawana do herbaty
8. rodzaj drzew i krzewów należący do rodziny mimozowatych
9. kujące drzewo z szyszkami
10. ogromny wąż
1 1 1