17.rozwiąż równanie:
a)0,2x+0,3=1,3
b)5x-0,8=0,1+2x
c)8x-0,2=8x-0,1
d)0,01x+17=-0,16x
e)-0,07(10x-1)=0,3x
f)0,83x+0,82=0,23x+1,52
g)0,6x+2(0,1x-0,1)0,2(x+1)
h)0,7(x+2)=0,4(x+1)+0,3x+1
i)0,15(2x+4)=2(1,3+0,3X)-0,6
j)0,1(x+1)-0,05(3x-10)=0,4-0,35x
19.ułóż i rozwiąż odpowiedznie równanie.
a)liczba o 3 większa od x jest 3 razy większa od x.
b)liczba o 5 mniejsza od x jest 2 razy mniejsza od x
c)120% liczby x jest o 7 większe niż połowa liczby x
d)jeżeli zmniejszyny liczbę x o 30%,to otrzymamy liczbę o 8 od niej mniejszą
20.Ułóż odpowiednie równanie i odpowiedz na pytanie.
a)suma pewnej liczby i liczby o 5 od niej mniejszej wynosi 15.co to za liczba?
b)co to za liczba,której 5% wynosi 11?
c)co to za liczba,której dwukrotność powiększona o 10 wynosi 16?
d)pewną liczbę podzielono przez 3,a następnie do ilorazu dodano 5 i otrzymano połowę wyjściowej liczby.co to za liczba

3

Odpowiedzi

2010-02-24T19:55:30+01:00
A)0,2x = 1,3 - 0,3
0,2x = 1
x = 1 : 0,2
x = 5

nad pozostałymi pracuję.........
2010-02-24T20:00:32+01:00
A) 0,2x + 0,3 = 1,3
0,2x=1,3 - 0,3
0,2x=1/:0,2
x=5
b) 5x - 0,8=0,1+2x
5x-2x=0,1 + 0,8
3x=0,9/:3
x=0,3
c)8x-0,2=8x-0,1
8x-8x=-0,1 +0,2
x= 0,1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T20:03:36+01:00
A)
0,2x+0,3=1,3
0,2x= 1,3-0,3
0,2x=1 / 0,2
x=5

b)
5x-0,8=0,1+2x
5x - 2x=0,8-0,1
3x= - 0,9 / 3
x = -0,3

c)
8x-0,2=8x-0,1
8x-8x= 0,2-0,1
x=0,1

d)
0,01x+17=-0,16x
0,01x+0,16x=-17
0,17x= - 17 / 0,17
x= 100

e)
-0,07(10x-1)=0,3x
-0,7x+ 0,07=0,3x
-0,7x-0,3x=-0,07
1x=-0,07 / 1
x= -0,07

h)
0,7(x+2)=0,4(x+1)+0,3x+1
0,7x+ 1,4=0,4x+0,4+0,3x+1
0,7x-0,4x+0,3x=-1,4 -0,4 +1
0,6x= 2 \ 0,6
x= 3,33

i)0,15(2x+4)=2(1,3+0,3X)-0,6
0,3x+0,6=2,6+0,6x-0,6
0,3x-0,6x=-0,6-2,6-0,6
-0,3x= 3,8/ -0,3
x= - 12,6


a)liczba o 3 większa od x jest 3 razy większa od x.
x+3=3x
b)liczba o 5 mniejsza od x jest 2 razy mniejsza od x
x-5=2/x