Oceń warunki naturalne wybranych krain geograficznych Polski pod względem ich przydatności rolniczej. W tabeli zastosuj nastepujące oznaczenie :
++ warunki bardzo korzystne
+ warunki średnio korzystne
- warunki niekorzystne
Pojezierze Wielkopolskie-ukształtowanie powierzchni,gleby,opady,długość okresu wegetacyjnego
Nizina Śląska ukształtowanie powierzchni,gleby,opady,długość okresu wegetacyjnego
Nizina Podlaska ukształtowanie powierzchni,gleby,opady,długość okresu wegetacyjnego
Kotlina Sandomierska ukształtowanie powierzchni,gleby,opady,długość okresu wegetacyjnego
Bieszczady ukształtowanie powierzchni,gleby,opady,długość okresu wegetacyjnego

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T17:05:26+01:00
Pojezierze wielkopolskie: + +/- - +
nizina śląska: ++ + + ++
nizina podlaska: + - + +
kotlina sandomierska: ++ + - +
bieszczady: - - - -
nie wiem czy okres wegetacyjny jest dobrze :)
34 3 34