Cena brutto komputera jest równa cenie netto plus 22%podatku VAT
a) Cena netto komputera jest równa 2200zł. Oblicz cenę brutto. Jaki procent ceny brutto stanowi podatek VAT
b) Cena brutto komputera jest równa 3172 zł.Oblicz cenę netto. Jaki procent ceny brutto komputera stanowi jego cena netto.
c)Podatek VAT doliczony do ceny netto komputera wyniósł 407 zł.Jaka jest cena brutto tego komputera? Ile byłaby równa cena brutto tego komputera. gdyby jego cena netto została podniesiona o 150 zł ?

2

Odpowiedzi

2009-10-17T18:12:49+02:00
A
2200-(2200 * 22 %)= 2200-484=1716
484/1716 * 100 % = 28 %

b
3172+(3172*22%)=3172+697,84=3869,84
3172/3869,84*100%=82 %

c
0.22 x = 407
x=407/0.22
x=1850 - cena brutto

1850+407= 2257 - cena netto
2257 + 150 = 2407

2407-(2407 * 22%)= 2407-529,54=1877,46 - cena brutto po podwyżce

prosze ;)

8 3 8
2009-10-17T20:26:20+02:00
A) 2200 * 1,22 = 2684 - cena brutto, podatek 484 zł
484 * 100 : 2684 = 18,03 %

b) 3172 : 1,22 = 2600 - cena netto, podatek 572 zł
2600 * 100 : 3172 + 82 %

c) x * 0,22 = 407 z tego x = 407 : 0,22 = 1850 zł - cena netto
1850 + 407 = 2257 zł - cena brutto

1850 + 150 = 2000 * 1,22 = 2444 zł cena brutto po podniesieniu
4 5 4