1.
Podkresl nazwy panstw ktore powstaly po rozpadzie ZSRR:
Macedonia,Litwa,Słowenia,Mołdawia,Słowacja,Białorus, Czechy, Ukraina,Bosnia i Hercegowina.

2.
Wymien 4 kraje europejskie o najmniejszej powierzchni:
-

3.
Wymien dwie przyczyny bezrobocia w Polsce:

4.
Wyjasnij termin:
stopa bezrobocia-

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-24T20:11:37+01:00
1. Litwa, Mołdawia, Białoruś, Ukraina.
2. Watykan, Monako, Malta, Liechtenstein.
3. Recesja ekonomiczna,wprowadzenie nowych technologii oszczędzającej pracę ludzką.
4. Stopa bezrobocia - wielkość statystyczna opisująca nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji.

5 1 5
2010-02-24T20:12:32+01:00
1. W wyniku rozpadu ZSRR powstały: Litwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia
po rozpadzie ZSRR powstały wszystkie wymienione :)

2.Luksemburg, Andora, San Marino, Monako

3. - brak nowych inwestycji dających miejsca pracy
- upadek wielu przedsiębiorstw publicznych po 89'

4.Stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym.
1 5 1
2010-02-24T20:16:32+01:00
1.Białoruś, Ukraina, Litwa, Słowenia, Bośnia
2.San Marino, Watykan,Andora,Monako
3.zmiany strukturalne zachodzące w gospodarce
4.stopa bezrobocia - to wyrażony w procentach stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo.