1.Uzwojenie pierwotne transformatora, liczące 800 zwojów dołączono do zmiennego napięcia 220V. Jakie napięcie panuje w zwojeniu wtórnym, które zawiera 100 zwojów?

2. Oblicz ilość zwojów uzwojenia wtórnego transformatora, na którym otrzymano napięcie 50V w wyniku podłączenia uzwojenia pierwotnego składającego się z 1000 zwojów do napięcia 250 V

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T23:22:54+01:00
Dane
Up=220V
np=800 zw
nw=50 zw
Oblicz
Uw=?
Wzór
Up/Uw = np/nw
Rozwiązanie
Up/Uw = np/nw
220/Uw = 800/50
800*Uw=220*50
800Uw=11000
Uw=11000:800
Uw=13,75 V

Rachunek jednostek
[Uw]=[(V*zw)/zw]=[V]
Odp.
Napięcie na uzwojeniu wtórnym wynosi 13,75 V

Zadanie 2
Dane
np=1000 zw
Uw=50 V
Up=250 V
Obliczyć
nw=?
Wzór
np/nw=Up/Uw
Rozwiązanie
np/nw=Up/Uw
nw=np*Uw/Up
nw=1000*50/250
nw=50000/250
nw=200 zw
rachunek jednostek
[nw]=[zw*V/V]=[zw]
Odpowiedź
w uzwojeniu wtórnym jest 200 zw