Witam. P.I.L.N.E Oferuje 40 pkt za zrobienie 3 zadań ze "średnich"

1.Oblicz średnią arytmetyczną, geometryczną i harmoniczną poniższych liczb:
a) 1;4;16
b) 8;12;12;18
c)3;3;3;3

2.W pewnym zakładzie pracuje 11 osób. Średnia wieku zatrudnionych wynosi 32 lata. Jeden z pracowników zakładu zachorował i poszedł na zwolnienie lekarskie. Średnia wieku pozostałych w pracy wynosi teraz 31 lat. Ile lat ma pracownik, który przebywa na zwolnieniu?

3.Średnia płac w zakładzie zatrudniającym 34 osoby jest równa 1820zł. Po wypłaceniu pensji nowo przyjętemu pracownikowi, średnia płacy dla wszystkich osób wzrosła o 2%. Jaką płacę otrzymał nowy pracownik?

1

Odpowiedzi

2010-02-25T14:27:29+01:00
Zad. 2
11 * 32 = 352
10 * 31 = 310
352 - 310 = 42
Odp. ten pracownik ma 42 lata

zad.3
34 * 1820 = 61880
33 * (1820*2%) = 61261,20
61880 - 61261,2 = 618,80
odp. nowy pracownik otrzymał 618,80
1 5 1