Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-25T10:52:52+01:00
Pierwsza Armia Wojska Polskiego, (1 AWP), związek operacyjny utworzony w rejonie Żytomierza pod nazwą 1 Armii Polskiej w ZSRR. Powstała z 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR po zwiększeniu stanu osobowego o zmobilizowanych obywateli polskich z terenów dawnej Polski wschodniej zajętych przez Armię Czerwoną.1 AWP liczyła ponad 100 000 żołnierzy i składała się z czterech, od grudnia 1944 pięciu dywizji piechoty, brygady kawalerii, brygady pancernej oraz innych jednostek armijnych, m.in.: grupy artylerii, brygady saperów, pułku łączności. 1 AWP dowodzili kolejno generałowie: Z. Berling, W. Korczyc, S. Popławski, M. Rola-Żymierski.