Odpowiedzi

2009-10-17T18:08:16+02:00
Np. zwierzęta - Wymagania pokarmowe zwierząt są bardzo zróżnicowane. Ze względu na wielkość cząstek spożywanego pokarmu zwierzęta dzieli się na:
makrofagi
mikrofagi
zwierzęta dożywiające się płynami

Zdecydowana większość zwierząt to organizmy oddychające tlenowo, u większości gatunków występują specjalne narządy oddechowe. Ze względu na różne warunki panujące w wodzie i na lądzie narządy oddechowe zwierząt wodnych i lądowych są inaczej zbudowane. U zwierząt wodnych występują różnego typu skrzela, u zwierząt lądowych – różnie wykształcone płuca lub tchawki.

rośliny- głowne części pęd i korzeń
7 2 7
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-17T18:15:57+02:00
KRÓLESTWO:bakterie
charakterystyczne cechy:
-są jednokomórkowe
-substancja komórkowa w kształcie zwiniętych nici
-są cudzo żywne choć czasami samożywne
-występuje ściana komórkowa
KRÓLESTWO:protisty
charakterystyczne cechy:
-jedno lub wielo komórkowe
-występuje jądro komórkowe
-sciana komórkowa występuje u niktórych gatunków
-samozywne lub cudzozywne
KRÓLESTWO: grzyby
chrakterystyczne cechy:
-jedno lub wielo komórkowe
-występuje jądro komórkowe
-sciana komórkowa z chityny
-cudzozywne
KRÓLESTWO:rosliny
-większosc wielokomórkowe
-wystepuje jadro komórkowe
-sciana komórkowa z celulozy
-są samozywne
KRÓLESTWO:zwierzeta
charakterystyczne cechy:
-są wielokomorkowe
-występuje jądro komórkowe
-BRAK sciany komórkowej
-są cudzozywne
25 4 25