Odpowiedzi

2010-02-24T20:20:34+01:00
* Poezja – najdłuższa droga na tym świecie.
o Autor: Takis Antoniu

* Poezja, aby była sobą,
Musi dialog toczyć z prawdą.
o Autor: Mieczysław Jastrun, Poezja i prawda, 1955

* Poezja jest macierzystą mową rodu ludzkiego.
o Autor: Georg Hamann, Aesthetica in nuce, 1762

* Poezja jest wyobraźnią wyzwoloną.
o Autor: Jan Brzękowski, Wyobraźnia wyzwolona, 1938

* Poezja kłamie, choć ładnie to czyni.
o Autor: Carlos Ruiz Zafón, Cień wiatru

* Poezja robi z łez perły.
o Autor: Alfred de Musset

* Poezja rodzi się z dojrzałości.
o Autor: ks. Jan Twardowski

* Poezja to diabelskie wino.
o Autor: Św. Augustyn

* Poezja to myślenie w obrazach.
o Autor: Wissarion Bieliński, recenzja książki Russkije skazki Wanienki, 1838


* Poezja zachowuje od zniszczenia tchnienie boskości w człowieku.
o Autor: Percy Bysshe Shelley

* Praca poety nie leżała w poezji jako takiej; leżała w wynajdowaniu powodów, dla których poezja jest czymś cudownym.
o Autor: Jorge Luis Borges, Alef

* Wszystko jest poezją, każdy jest poetą.
o Autor: Edward Stachura, Wszystko jest poezją, 1975

* Malarstwo jest milczącą poezją, a poezja – mówiącym malarstwem.
o Autor: Simonides z Keos, przytoczone przez Plutarcha, De gloria Athniensium, 3

* Kiedy jest poezja – poeci też są poezją. Prawdziwy poeta nie jest poetą. Prawdziwy poeta jest poezją.
o Źródło: Edward Stachura, Fabula rasa

* Gdyby poezja żyła tylko prawdą rzeczywistą, umarłaby z głodu.
o Autor: Adolf Dygasiński

* Bóg także był autorem: jego proza to mężczyzna, jego poezja to kobieta.
o Autor: Napoleon Bonaparte