Dane są współrzędne wierzchołków równoległoboku(podaje trzy grupy, bo to musi byc tak rozwiazane):

1)A(-2;-1) 2)A(-5;-2) 3)A(4;-2)
B(0;-2) B(0;1) B(1;2)
C(... C(... C(...
D(1;3) D(-2;4) D(-4;-1)

a)wyznacz brakujące współrzedne wierzchołka C
b)napisz równanie prostej AB
c)oblicz długość wysokości poprowadzonej z wierzchołka C na bok AB
d)oblicz pole równoległoboku

ps.to jest zadanie z geometrii analitycznej, prosze o pomoc ;(

1

Odpowiedzi

2010-02-25T11:10:47+01:00
A)
1) C=(3,2)
2) C=(3,7)
3) C=(-7,3)

b) równanie prostej AB:
y=ax+b

1) A=(-2,-1) B=(0,-2)

-1=-2a+b
-2=b

b=-2
-1=-2a-2

b=-2
1=-2a

b=-2
a=-1/2

Równanie prostej AB: y=-1/2x-2

2) A=(-5,-2) B=(0,1)

-2=-5a+b
1=b

b=1
-2=-5a+1

b=1
5a=3

b=1
a=3/5

Równanie prostej AB: y=3/5x+1.

3) A=(4,-2) B=(1,2)

-2=4a+b
2=a+b I*(-1)

-2=4a+b
-2=-a-b
--------------- +
-4=3a
a=-4/3

2=-4/3+b
2+4/3=b
b=10/3

a=-4/3
b=10/3

Równanie prostej AB: y=-4/3x+10/3