Odpowiedzi

2010-02-24T20:41:41+01:00
Małżeństwo sakramentalne – sakrament w Kościele katolickim, starokatolickim, prawosławnym oraz anglikańskim. Kościoły protestanckie nie uważają małżeństwa za sakrament, choć podkreślają jego świętość.

Katechizm Kościoła Katolickiego definiuje małżeństwo jako przymierze "przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa". Chrześcijańskie małżeństwo jest więc pojednaniem dwojga osób, które na mocy autorytetu Pisma, tworzą związek dozgonny i nierozerwalny. W prawosławiu, które dąży do zachowania praktyk wspólnot apostolskich pierwszych wieków, związek małżeński przypieczętowany Eucharystią zawierany jest na wieczność i trwa po śmierci. Wynika to z różnic w definiowaniu tego sakramentu oraz tradycji prawosławnej, która dopatruje się w duchowej stronie małżeństwa antycypacji życia "aniołów Bożych w niebie". Kościół katolicki praktykuje małżeństwo trwające "póki śmierć ich nie rozłączy", podkreśla jednak wieczny charakter duchowej wspólnoty i miłości między małżonkami, która w przyszłym wieku ma osiągnąć swoją pełnię.