Wyznaczanie gęstości mleka.

Instrukcja ;
1. Napisz instrukcję doświadczenia, w którym wyznaczysz gęstość mleka.
2. Wyznacz gęstość mleka.
..................
..................
Materiały i przyrządy ;
..................
Wyniki pomiarów ;
masa mleka m = ..................
objętość mleka V = ..................

Niepewność pomiarowa ;
Δ m = ± ..................
Δ V = ± ..................

Obliczenia ;
d = m/V = ..................

Niepewność pomiarowa gęstości mleka ;
d₁ = m - Δm : V + ΔV = ..................
Δ d₁ = d - d₁ = ..................

d₂ = m + Δm : V - ΔV = ..................
Δ d₂ = d₂ - d ..................

Δd₁ .......... Δ d₂ , zatem Δ d = ..................

Wynik doświadczenia ;
..................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T20:40:12+01:00
Instrukcja ;
1. Napisz instrukcję doświadczenia, w którym wyznaczysz gęstość mleka.
2. Wyznacz gęstość mleka.
na wage postaw puste naczynie z podziałką, zważ je , wynik zaznacz jako m₁, następnie nalej do niego mleka i ponownie zważ, wynik oznacz jako m₂, teraz oblicz m₂-m₁ bedzie to masa mleka czyli m. z naczynia możesz za pomocą skali odczytać wynik objetości, np 240 cm³

Materiały i przyrządy ;
szklanka o pojemności 1/4 litra, waga, mleko

Wyniki pomiarów ;
masa mleka m = (obliczysz jak wyżej opisałam)
objętość mleka V = 240cm³

Niepewność pomiarowa ;
Δ m = ± (zależy od wagi i jej dokładności np. 2g )
Δ V = ± (też zależy od naczynia np 10cm³)

Obliczenia ;
d = m/V = (wystarczy podstawić dane z pomiarów)

Niepewność pomiarowa gęstości mleka ;
d₁ = m - Δm : V + ΔV = ..................
Δ d₁ = d - d₁ = ..................

d₂ = m + Δm : V - ΔV = ..................
Δ d₂ = d₂ - d ..................

Δd₁ .......... Δ d₂ , zatem Δ d = ..................

Wynik doświadczenia ;
gęstość mleka wynosi ......... (wynik powinien być w granicach 1,029-1,033 g/cm³)
27 3 27