Odpowiedzi

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) 5x² - 15x = 5x(x - 3)
b) 3by - 6b = 3b(y - 2)
c) -8xy + 8x = 8x(-y + 1)
d) 10a² - 2ab = 2a(5a - b)
e) xy - x²y = xy(1 - x)
f) 6a - 24b + 30c = 6(a - 4b + 5c)
g) 12ab²+ 16b² = 4b²(3a + 4)
h) x³ - 2x²+ x = x(x² - 2x + 1) [po zastosowaniu wzoru skróconego mnożenia: x(x - 1)(x - 1)]
i) 2xy + 3x - x²y = x(2y + 3 - xy)
399 4 399

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) 5x² - 15x=5x(x-3)
b) 3by - 6b=3b(y-2)
c) -8xy + 8x=-8x(y-1)
d) 10a² - 2ab=2a(5a-b)
e) xy - x²y=xy(1-x)
f) 6a - 24b + 30c=6(a-4b+5c)
g) 12ab²+ 16b²=4b²(3a+4)
h) x³ - 2x²+ x=x(x²-2x+1)=x(x-1)²
i) 2xy + 3x - x²y=x(2y+3-xy)=x[y(2-x)+3]
233 4 233