Balon o pojemności 2000 m3 wypełniono helem. Powłoka i gondola z aparaturą mają łączną masę 960 kg. Oblicz siłę wypadkową działającą na balon (siłę nośną). Przyjmij, że gęstość powietrza dp= 1,29 kg/m3 , gęstość helu dh=0,18 kg/m3 , przyspieszenie ziemskie g = 10 N/kg.
Proszę o szybką odpowiedź.

1

Odpowiedzi

2010-02-25T22:57:32+01:00
Witam
dane V=2000m3, m1=960kg, dp=1,29kg/m3, dh=0,18kg/m3, g=10N/kg
szukane siła nośna Fn
siła nośna Fn = siła wyporu Fw - ciężar Q1 powł./gond. - ciężar Q2 helu
Fw = dp*g*V = 1,29kg/m3*10N/kg*2000m3 = 25 800N = 25,8 kN
Q1 = m1*g = 960kg*10N/kg = 9 600N = 9,6 kN
Q2 = dh*g*V = 0,18/m3*10N/kg*2000m3 = 3 600 N = 3,6 kN

Fn = Fw - Q1 - Q2 = 25,8kN - 9,6kN - 3,6kN = 12,6kN

Siła nośna balonu wynosi 12,6 kN

.....................pozdrawiam