Zaprojektuj doświadczenie, którego celem będzie reakcja zobojętniania wodorotlenku baru. Napisz równanie reakcji w postaci cząstkoweji jonowej oraz skróconej jonowej.opis doswiadczenia: ?
obserwacje: ?
wniosek : ?pliss na jutro ;(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T20:36:29+01:00
Opis doswiadczenia: Otrzymywanie soli przez działanie wodorotlenkiem baru na kwas chlorowodorowy. W probówce znajduje się wodorotlenek baru z fenoloftaleiną.
obserwacje: pod wpływem kwasu roztwór z fenoloftaleiną odbarwił się.
wniosek : zaszła reakcja chemiczna i powstała sól chlorek baru

Ba(OH)2 + 2HCl --> BaCl2 + 2H20
Ba²⁺ + 2OH⁻ + 2Cl⁻ + 2H⁺ --> Ba²⁺ + 2Cl⁻ + 2H20
OH⁻+ H⁺ --> H20