Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T20:50:17+01:00
Warunek równowagi dźwigni dwustronnej

siła razy ramię

F₁*r₁=F₂*r₂

r₁=?
r₂=?
F₁=m₁*g=0,2kg *10m/s²=2N
F₂=m₂*g=0,3kg *10m/s²=3N

r₁+r₂=1,20
F₁*r₁=F₂*r₂

r₁=1,20-r₂
2*r₁=3*r₂

r₁=1,20-r₂
2*(1,20-r₂)=3*r₂

2,40-2r₂=3*r₂ czyli r₂=0,48m
r₁=1,20-r₂=1,20-0,48=0,72m

aby była równowaga należy zawiesić 0,48m od strony gdzie zawiesimy cieżarek 0,3kg, czyli ten cieższy
4 4 4