Witam . Mam w Poniedziałek czyli 1 Marca Sprawdzian z Chemi . Potrzebuje rozwiązań do tych następujacych zadań . Proszę o Pomooc . Daje 50pkt . To bardzo duzo . Oto zadania do rozwiązania .:

Pierwsze Zadanie .: --- >

1. Napisz wzory
a) metanolu
b) kwasu stearynowego
c) kwasu octowego
d) alkoholu zawierającego 7 węgli

2. Wzor sumaryczny i strukturalny i nazwa kawsu karboksylowego zawierającego 6 atomów węgla w cząsteczce.

3. Oblicz masę cząsteczkową butanolu.

4. Opisz glicerol

5. zastosowanie kwasu octowego

6. Reakcja spalania calkowitego metanolu

7. Napisz reakcje dysocjacji jonowej kwasu octowego.

8. Napisz reakcję kwasu mrówkowego z magnezem

9. Napisz reakcję kwasu octowego z metanolem.

Drugie Zadanie - - - >

1. Napisz wzory
a) etanolu
b) kwasu oleinowego
c) kwasu mrowkowego
d) alkoholu zawierającego 5 węgli

2. Wzor sumaryczny i strukturalny i nazwa kawsu karboksylowego zawierającego 8 atomów węgla w cząsteczce

3. Oblicz masę cząsteczkową pentanolu

4. Właściwości kwasu octowego

5. Zastosowanie glicerolu

6. napisz reakcje spalania całkowitego etanolu

7. Napisz reakcje dysocjacji jonowej kwasu mrówkowego

8.Napisz reakcję kwasu stearynowego z zasadą

9. Napisz reakcję kwasu octowego z etanolem.

1

Odpowiedzi

2010-02-24T21:35:24+01:00
1. a) CH₃OH
b) C₁₇H₃₅COOH
c) CH₃COOH
d) C₇H₁₅
2. C₅H₁₁COOH kwas heksanowy
3. C₄H₉OH 4 x 12 + 9 x 1 + 16 + 1 = 74u
4. Jest oleistą, bezbarwną cieczą. W dotyku jest śliski, w smaku słodki. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. Ma właściwości higroskopijne. Ma odczyn obojętny, nie ulega dysocjacji elektrolitycznej.
5. Do produkcji tworzyw sztucznych, taśm filmowych, barwników, leków oraz środków zapachowych.
6. 2 CH₃OH + 3 O₂--> 2 CO₂ + 4 H₂O
7. CH₃COOH ---> CH₃COO ⁻ + H+
8. 2 HCOOH + Mg ---> (HCOO)₂Mg + H₂


1. a) C₂H₅OH
b) C₁₇H₃₃COOH
c) HCOOH
d) C₅H₁₁OH
2. C₇H₁₅COOH kwas oktanowy
3. 16 x 5 + 11 x 1 + 16 + 1 = 108 u
4. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. Ulega dysocjacji. Ciecz bezbarwna. Charakterystyczny zapach. Ulega reakcji spalania. Wykazuje odczyn kwaśny.
5. Do słodzenia likieru. Do produkcji materiałów wybuchowych. W przemysle farmaceutycznym i kosmetycznym.
6. C₂H₅OH + 3 O₂---> 2 CO₂ + 3 H₂O
7. HCOOH ---> HCOO⁻ + H+