1Oblicz, ile gramów tlenu zużyje się podczas spalania niecałkowitego 10dm3 acetylenu o gęstości 1,07g/dm3. Ile gramów stałego produktu powstanie w tej reakcji ? Zapisz wszystkie obliczenia.

2.Produktami spalania niecałkowitego 2 cząsteczek węglowodoru jest 8 czasteczek tlenku wegla (ii) i 6 czasteczek wody. jaki weglowodór poddano spalaniu/ napisz rownanie r. chem.

1

Odpowiedzi

2013-02-19T09:35:48+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

v=10dm3

d=1,07g/dm3

m=v*d

m=10*1.07

m = 10,7g C2H2

 

mO2=32u

mC2H2=26u

mC=12u

2C2H2 + O2 ---> 4C + 2H2O

2*26g C2H2 -----32g O2

10,7g C2H2 ----- xg O2
x = 6,58 g tlenu

2*26g C2H2 -----4*12g C

10,7g C2H2 ----- xg C
x = 9,87g węgla

 

2)

2CxHy  + O2 ---> 8CO + 6H2O

2x=8

x=4

 

2y=12

y=6

 

2C4H6  + 7 O2 ---> 8CO + 6H2O

Spalaniu poddano butyn