1. W jakim wielokącie wypukłym liczba wszystkich boków jest dwa razy większa od liczby wszystkich przekątnych poprowadzonych z jednego wierzchołka?
2. Ile boków ma wielokąt wypukły, jeżeli liczba boków w tym wielokącie jest dwa razy większa od liczby wszystkich jego przekątnych?
3. W jakim wielokącie wypukłym liczba wszystkich przekątnych jest równa liczbie wszystkich boków tego wielokąta?
4. Pod jakim kątem przecinają się półproste dzielące na połowy kąty przyległe?
5. Z trzech kątów, które razem tworzą kąt półpełny każdy następny jest o 30(stopni) większy od poprzedniego. Oblicz miary każdego z tych kątów.
6. Z czterech kątów, które razem tworzą kąt pełny, każdy następny jest dwa razy większy od poprzedniego. Oblicz miary każdego z tych kątów.

1

Odpowiedzi

2010-02-24T20:51:52+01:00
1.sześciokąt
2.prostokąt,kwadrat
3.pięciokąt
4.90 stopni
5.30+60+90 stopni = 180 stopni
6.30+60+90+180= 360 stopni
1 1 1