Poszukuje tłumaczenia Piosenki:
Fr Stan Fortuna - Everybody Got To Suffer

Dla niewtajemniczonych oto tekst Piosenki w języku orginalnym Angielskim.

You think that you the only one that got to suffer ??
You think that you the only one with pain to suffer ???
Everybody got a thing they gotta suffer.
Rich or poor don’t matter gotta suffer.

Verse I
Rich man goes to the doctor gonna find out
All the rich food he ate gonna make him die of gout
Wife and kids are cryin - sufferin the pain
Wonderin if they don’t change - gonna die the same
Woman’s man is dead and gone - got no mo salary
Take her honey’s Van Gogh to the art gallery
She gotta try to find some other things that she can sell
Now she knows how it feels livin in single parent hell
What about the woman ten kids in the ghetto-hood
The rich woman understands her sister did the best she could
Getting kicked around prostitution smokin crack
She had to work the streets makin money lyin on her back
The two are now connected with all that they been through
They seen the good that come from sufferin – they changed their point of view
It’s gonna come to me and it’s gonna come to you
Everybody’s got some sufferin they gotta go through

Refrain

Verse II
Some brothers think that they was born only to die
Ready to die willin to kill and crucify
With the make believe fantasy violent life of a thug
They didn’t realize it was their own grave that they dug
With vulgar intelligent rhymes they confuse
On the same cd they wonder if God will excuse
Fascination guns clips and chicks I can’t explain
But I know they all be sufferin -
Can’t deal with the pain
Every move they make is a calculated step
It brings them one step closer to embrace an early death
Lookin back one brother wished he was killed as a baby
They all trapped in a thug storm - it got em goin crazie
Some a y’all got gifts I give props for ya skill
Gotta chill - be still - knock off the thrill to kill
Too much talent - already been wasted
I thank God for y’all - know you’re appreciated

Refrain

Verse III
I don’t think the thug thing is cool I think the thug thing is cold
Check out what happened to the boy in the park he was just eight years old
A thug drug dealer chasin down another thug brother
Ran into the park there was the boy with his mother
For the sake of frontin bluntin presidential Benjamin greed
The kid caught a stray in the face and started to bleed
That Saturday – a tragic day – a boy had to die
What do you say to the mother when she come screamin why
They entertain platinum violence kids get slain its insane
2-pac and Biggie and the boy it’s a constant refrain
Pray to abstain from the lie sustain the truth
We got to come together y’all we loosin mad youth
Pain is a part of life its somethin we all feel
Give your time and your money to the needy keep it real
Sufferin is like a good thief it gives no warnin
Let’s stop playin the game, fa real, God is callin

Zadanie trudne ale może komuś by się udało znaleźć tłumaczenie w google.pl bo mi niestety nie udało się.

Daje max co mam za zadanie moje pkt. ktore mam to tylko 10 więc tyle tylko mogę dać
Pozdrawiam!!

1

Odpowiedzi

2010-02-26T19:34:21+01:00
Myślisz, że ty jedyny jeden, który dostał się, by wycierpieć ??
Myślisz, że ty jedyny jeden z bólem, by wycierpieć ???
Każdy dostał rzeczy oni gotta cierpią.
Bogaty albo biedny nie miej znaczenia gotta cierpi.

Wiersz ja
Bogaty człowiek idzie do gonna doktora dowiedzieć się
Wszystko bogate jedzenie on zjadł gonna zrobić on umierać na podagrę
Żona i dzieci są cryin - sufferin ból
Wonderin jeżeli oni nie zmieniają - gonna umiera to sam
Człowiek kobiety nie żyje i poszły - dostały żadną pensję chwili
Weź Gogh Furgonetki jej miodu do sztuki galerii
Ona gotta próbuje znaleźć jakieś inne rzeczy, że ona może sprzedać się
Teraz ona wie jak to czuje livin w pojedynczym źródłowym piekle
Co około kobiety dziesięć dzieci w getto kapturowym
Bogata kobieta rozumie, że jej siostra zrobiła najlepszy ona mogłaby
Zostając kopniętym dookoła prostytucja pęknięcia smokin
Ona musiała doprowadzić lyin pieniędzy makin ulic na jej tylnym
Dwa teraz są łączone z wszystkim, że oni skończyć się
Oni zobaczeni dobry to pochodzą z sufferin – oni zmienili ich punkt widoku
To jest gonna przychodzą do mnie i to jest gonna przyjść do ciebie
Każdy dostały jakiegoś sufferin oni, przez których gotta przechodzi

Powstrzymaj się

Wiersz II
Jacyś bracia myślą, że oni urodził się tylko by umrzeć
Gotowy, by umierać willin zabić i skrzyżować
Z udaj fantazja gwałtowne życie bandyty
Oni nie zrozumieli, że to było ich własny poważny, że oni kopnęli
Z wulgarnymi inteligentnymi rymami oni dezorientują
Na tym samym cd oni zastanawiają się, czy Bóg usprawiedliwi
Fascynacja zastrzeli spinacze i pisklęta, które nie mogę wyjaśnić
Ale znam ich wszystko być sufferin -
Nie może zająć się bólem
Każdy ruch, który oni robią jest obliczonym krokiem
To przynosi im jeden krok bliżej, by objąć wczesną śmierć
Lookin tylny jeden brat żałował, że on nie będzie zabity jako dziecko
Wszyscy oni złapali w pułapkę w burzy bandyty - to dostało crazie goin em
Trochę y'all dostał prezenty, którym daję podpórki dla umiejętności ya
Chłód Gotta - bądź nadal - strącić dreszcz by zabić
Zbyt dużo talentu - już zmarnowany
Ja dzięki Bogu, ponieważ y'all - wiesz jest doceniony

Powstrzymaj się

Wiersz III
Nie myślę, że rzecz bandyty jest chłodna myślę, że rzecz bandyty jest zimno
Skontroluj co stało się chłopcu w parku, którym on był tylko osiem letnich
Chasin dealera leku bandyty w dół inny brat bandyty
Wpadł na park tam był chłopcem z jego matką
Dla frontin bluntin prezydenckiej chciwości Benjamina
Dziecko przywarło zbłądzić w twarzy i zacząć skrwawić
Tej soboty – tragicznego dnia – chłopiec musiał umrzeć
Co mówisz matce kiedy ona chodzić screamin dlaczego
Oni zabawiają dzieci przemocy platyny stać się zabici jego obłąkanego
2 - pac i Biggie i chłopiec to jest stały refren
Pomódl się, by stronić od kłamstwa podtrzymać prawdę
Dostaliśmy przyjść razem y'all my loosin szalone młodzieże
Ból jest częścią życia jego somethin, którego my wszyscy czujemy
Daj twój raz i twoje pieniądze do potrzebujący trzymaj to naprawdę
Sufferin jest dobrym złodziejem lubić, którego to nie daje żadnemu warnin
Zatrzymajmy playin gra, fa prawdziwy, Bóg jest callin