Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T20:51:42+01:00
A więc tak, na początku korzystaj z wzoru a₋n = a₁ × q^n-1
czyli:
b) a₂= 16 * (½)²⁻¹ = 16 * ½ = 8
teraz a₃= a₂ * q czyli
a₃= 8 * ½ = 4
a₄= a₃ * q = 4 * ½ = 2
a₅ = 2 * ½ = 1

c)a₂= 5 * (-1) = -5
a₃= -5 * (-1) = 5
a₄= 5 * (-1) = -5
a₅= -5 * (-1) = 5

d)a₂= -2 * (-2) = 4
a₃= 4 * (-2) = -8
a₄= -8 * (-2) = 16
a₅= 16 * (-2) =-32