Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T21:14:13+01:00
Państwo autorytarne:
-władza skoncentrowana jest w ręku przywódcy i jego najbliższego otoczenia
-wprowadzenie rządów autorytarnych odbywa się najczęściej przez zamach stanu
-władze ograniczają zakres praw i wolności obywatelskich
-ważną rolę odgrywa cenzura, policja polityczna i armia
-dopuszcza możliwość istnienia opozycji
Państwo totalitarne:
-stara się organizować i objąć kontrolą wszystkie sfery życia społecznego
-preferuje określony przez siebie model posłusznego przez siebie obywatela, utożsamiającego się całkowicie ze społeczeństwem lub narodem
-władze stosują wobec ludności niczym nieograniczony terror
Państwo demokratyczne:
-najwyższa władza należy do narodu
-władza rozdzielona jest między kilka organów, które się wzajemnie kontrolują
-obywatele mają wpływ na decyzje podejmowane przez organy władzy