Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T20:49:18+01:00
Nizina Śląska
Nizina Śląska to rozległa równina w południowo-zachodniej Polsce i północnych Czechach. Znajduje się na terenie obecnego województwa dolnośląskiego oraz częściowo na obszarze województwa opolskiego. Leży pomiędzy Sudetami na południu, Wyżyną Śląsko-Krakowską na wschodzie, Wałem Trzebnickim na północy i Niziną Śląsko-Łużycką na zachodzie.
Znajdują się tu rozległe, równinne obszary o mało urozmaiconej rzeźbie. Krajobraz jest staroglacjalny. Zachowały się na jej powierzchni ostańce ozów, kemów i wzgórz morenowych. Rzadko występują jeziora, które zostały wypełnione osadami i pozarastały.
Spotykamy tutaj gleby płowe, żyzne mady w dolinach rzek, gleby bielicowe, oraz brunatne i czarne ziemie. Na tym obszarze dominują grądy, lasy bukowe, dębowe i łęgi. Największym skupiskiem leśnym są Bory Stobrawskie. W dolinie rzeki ze względu na dobre warunki występuje dużo gatunków zwierząt i roślin: ropuchy szare, żaby wodne, kuny leśne, pstrągi potokowe, zaskrońce, żmije zygzakowate, salamandry plamiste, traszki górskie, bociany białe, puszczyki, kormorany czarne oraz przebiśnieg i dziewięćsił.
5 2 5