Ułóż równania reakcji,a następnie podaj nazwy otrzymanych soli:
a)reakcja wodorotlenku sodu z tlenkiem węgla(IV)
b)reakcja wodorotlenku potasu z tlenkiem siarki(VI)


napisz równanie reakcji otrzymywania węglanu baru w reakcji tlenku zasadowego z tlenkiem kwasowym.Podkreśl tlenek zasadowy i kwasowy,podaj nazwy substratów.

1

Odpowiedzi

2009-10-18T00:17:14+02:00
A) 2NaOH+CO₂→ Na₂CO₃+H₂O węglan sodu
b) 2KOH+SO₃→K₂SO₄+H₂O siarczan(VI) potasu


BaCO₃ węglan baru
BaO+CO₂→BaCO₃
BaO tlenek baru tl. zasadowy
CO₂ tlenek węgla(IV) tl. kwasowy
oba tlenki są substratami reakcji
52 4 52