Zapisz i doprowadź do najprostszej postaci wyrażenie algebraiczne,na którego podstawie można obliczyć kwotę spłaconych pieniędzy,jeśli umowa miedzy dłużnikiem a wierzycielem zakłada,że pierwsze trzy raty będą jednakowej wysokości,a każda następna rata będzie równa połowiepoprzedniej oraz że wszystkich rat jest 10.

1

Odpowiedzi

2010-02-24T21:08:53+01:00
X- pierwsza rata

x+x+x+½x+½*½x+½*½*½x+½*½*½*½x+½*½*½*½*½+½*½*½*½*½*½x+½*½*½*½*½*½*½x=
3½x+0,25x+0,125x+0,0625x+0,03125x+0,015625x+0,0078125x=
=4,5546875x