Które z podanych niżej reakcji są reakcjami redoks?Wskaż dezelektronator i elektronator(utleniacz i reduktor):
a)H2SO4+Mg->MgSO4+H
b)FeCl3+3NaOH->Fe(OH)3+3NaCl
c)Zn+Pb(NO3)2->Al(OH)3+ 3NH4Cl
d)AlCl3+3NH3->Al(OH)3+3NH4Cl
e)Hg(NO3)2+2NaOH->HgO+2NaNO3+H2O
f)2F2+2H2O->4HF+O2
g)As2O3+6NaOH->2Na3AsO3+3H2O

1

Odpowiedzi

2009-10-17T22:21:34+02:00
A) H-utleniacz
Mg-reduktor
b) nie jest reakcję redoks
c) Zn-reduktor
Pb-utleniacz
d) nie jest
e) nie jest
f) F-utleniacz
O-reduktor
g) nie jest
mam nadzieję że pomogłam
7 5 7