Odpowiedzi

2010-02-24T20:56:54+01:00
A). x+5=10
x=5
b). 2x+3=15
2x=12
x=6
c). 5x+13=23
5x=10
x=2
d).3x+11=41
3x=30
x=10
e).-x+2=8
-x=6
x= -6
f).-x+5=-2
-x=-7
x=7
g).-2x+7=11
-2x=4
x=-2
h).-5x+3=-12
-5x=-15
x=3
2010-02-24T20:59:46+01:00
A). x+5=10
x = 10-5
x = 5

b). 2x+3=15
2x = 15-3
2x = 12 //:2 (obustronnie dzielimy przez 2)
x = 6

c). 5x+13=23
5x = 23-13
5x = 10 //:5 (obustronnie dzielimy przez 5)
x = 2

d).3x+11=41
3x = 41-11
3x = 30 //:3 (obustronnie dzielimy przez 3)
x = 10

e).-x+2=8
-x = 8-2
-x = 6 //: (-1) (obustronnie dzielimy przez -1)
x = -6

f).-x+5=-2
-x = -2-5
-x = -7 //: (-1) (obustronnie dzielimy przez -1)
x = 7

g).-2x+7=11
-2x + 7 = 11
-2x = 11-7
-2x = 4 //: (-2) (obustronnie dzielimy przez -2)
x = -2

h).-5x+3=-12
-5x = -12-3
-5x = -15 //: (-5) (obustronnie dzielimy przez -5)
x = 3


Powodzenia !
2010-02-24T20:59:56+01:00
A). x+5=10 ......./-5
x=5

b). 2x+3=15 ........./-3
2x=12..../:2
x=6

c). 5x+13=23...../-13
5x=10.........../:5
x=2

d).3x+11=41........../-11
3x=30............../:3
x=10

e).-x+2=8......../-2
-x=6............./:-1
x=-6

f).-x+5=-2........../-5
-x=-7............./:-1
x=7

g).-2x+7=11........../-7
-2x=4.........../-2
x=-2

h).-5x+3=-12 ........./-3
-5x=-15.........../:-5
x=3
Pozdrawiam ;)
2 5 2