Mam taką pracę domową o utworz Juliana Tuwima Kapuśniaczek i mam tam napisać o tematyce, podobieństwa zastosowanie środków stylistycznych wraz z przykładami i liczbe strof i liczbe wersów w strofie.
Czekam na pomoc:)Pomóżcie!!!

1

Odpowiedzi

2010-02-25T00:41:49+01:00
Tematem wiersza jest jesienny deszcz. Wiersz liczy 4 zwrotki
1 deszczyk został porównany do muszek , maku sypiącego się z worków , wodnistego puchu
2deszczyk został ukazany jako deszczowe dziecko , które bardzo chce być już dorosłym deszczem
3 przedstawiono marzenia kapuśniaczku: runąć ulewą, siec miasto strumieniami wody, pluskać w rynnach, rozlewać się kałużami po ulicach
4 powtórzono że to są marzenia deszczyku " biednej kapaniny" bo tak naprawde kapuśniaczek już ustaje , przestaje padać
Cały wiersz jest lirycznym opisem zjawiska przyrody. Poeta opisał deszcz, mówił o nim z sympatią o czym świadczą epitety : "mżący maczek" , "młodziutki deszczyk" , "fruwające kropki".Bohater wiersza chce zostać potężnym deszczem , a narazie jest opisywany tak: "słabe to, maleńkie, ledwie samo kropi/nawet w blachy bębnić nie potrafi jeszcze/ot, młodziutki deszczyk, fruwające kropki". Wiersz jest złożony z czterech czterowersowych strof, każdy wers liczy dwanaście sylab. Jest to wiersz bardzo rytmiczny , a to dzięki stałej liczbie sylab w wersie oraz regularnemu rozkładowi akcentów. Instrumentacja głoskowa to bardzo ważny środek artystyczny wyrazu. Poeta nagromadziłwyrazy zawierające głoski: s, sz, ż, cz, ś, dzięki czemu czytając tekst głośno , słyszymy szum padającego deszczu.
8 4 8