Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T21:36:58+01:00
Zad 14 a)
Aby obliczyć pole liczymy pole powierzchni poszczególnych figur
Pc = 2*Pt + Pp + 2*Ps
Pt - pole trójkąta
Pp - pole podstawy
Ps - pole scian
Pole trójkąta
Pt = 1/2a*h = 1/2*6*4 = 12 cm²
są dwa trójkąty więc
Pole podstawy
Pp = 6cm * 8cm = 48 cm²
Pole ścian
Ps = 8cm * 5cm = 40cm²

Pc = 2*Pt + Pp + 2*Ps = 2 * 12cm² + 48cm² + 2 * 40 cm² = 24cm² + 48cm² + 80cm² = 152 cm²

b)
Aby obliczyć pole liczymy pole powierzchni poszczególnych figur
Pc =2* Pt + Pp+ Pg + Ps + Pw
Pt - pole trapezu
Pt = [(5dm + 10dm)/2] * 12 = (15/2) * 12dm = 7,5dm * 12 dm = 90dm²
Pp - ściana przednia
Pp = 11dm * 13 dm = 143 dm²
Pg - pole górnej ściany
Pg = 5dm * 11dm = 55dm²
Ps - pole ściany spodniej
Ps =10dm * 11dm = 110dm²
Pw - pole ściany tylnej
Pw - 12dm * 11dm = 132 dm²

Pc = 2* Pt + Pp+ Pg + Ps + Pw = 2 * 90dm² + 143 dm² + 55 dm² + 110 dm² + 132 dm² = 180 dm² + 440 dm² = 620 dm²

c)
Aby obliczyć pole liczymy pole powierzchni poszczególnych figur
Pc = 2 * Pt + 2 * Pd + 2 Ps + 2*Pb + Pp
Pt - pole trójkąta
Pt = 1/2 * 8m * 3m = 12m²
Pd - pole dachu
Pd = 10m * 5 m = 50 m²
Ps - pole przedniej ściany
Ps = 8m * 8m = 64m²
Pb - pole bocznych ścian
Pb = 10m * 8m = 80m²
Pp - pole sciany spód
Pp = 8m * 10m = 80m²

Pc = 2 * Pt + 2 * Pd + 2 Ps + 2*Pb + Pp = 2 * 12m² + 2 * 50m² + 2 * 64m² + 2*80m² + 80m² = 24 + 100 + 128 = 160 + 80 = 492 m²
137 3 137
2010-02-24T21:49:19+01:00
A) Ppc=Pp+3Pb
Pp=ah/2=6*4/2=12 [cm²]
Pb=3*8*5=120 [cm²]
Ppc=12+120=132 [cm²]

b) Ppc=Pp1+Pp2+Pb1+Pb2+Pb3
Pp1=11*10=111
Pp2=11*5=55
Pb1=11*13=143
Pb2=12*11=130
Pb3=5+10/2*12=5+10*6=300
Ppc=111+55+143+132+600=1041 [dm²]

c) Ppc=Pp+2Pb1+2Pb2+2Pb3+2Pb4
Pp=10*8=80
Pb1=2*8*8=164
Pb2=2*10*8=160
Pb3=2*10*5=100
Pb4=2*(a*h/2)=2*(3*8/2)=2*12=24
Ppc=80+128+160+100+24=492 [m²]
96 3 96